Instruktionsfilmer

myPRO Customer Care

Instruktionsfilmer

myPRO - Välj program och starta maskinen

Ändra sida för tumlarens lucköppning

Rengörning av tumlarens luddfilter och kondensenhet

Rengör tvättmaskinens pumpfilter

Installation av maskin med avloppsventil

Installation av maskin med avloppspump

Montering av sockel

Installation av pelarmonteringskit

FAQ

Håller myPRO längre än konsumenttvätt-maskiner?

Ja, myPRO tvättmaskiner och torktumlare innehåller komponenter från professionella maskiner och den förväntade livslängden är tre gånger längre jämfört med hushållstvättmaskiner.

Hur mycket tid kan jag spara med myPRO?

myPRO är upp till dubbelt så snabb som en hushållstvättmaskin. Exempel: Ett normalt 60 ºC program, som använder både inloppet för varm- och kallvatten, tar endast 70 minuter (82 minutes om endast kallvatteninloppet används). Du sparar även tid och energi med kortare torkprogram tack vare Automatic Moisture Control, som automatiskt stoppar torktumlaren, när tvätten har torkats till vald nivå.

Hur användarvänliga är myPRO-maskinerna?

Ett lättanvänt programvred hjälper dig att välja rätt program för ditt behov. Därefter trycker du bara på Start och maskinen startar. Tillvalsknappar under displayen låter dig modifiera programmet enligt dina önskemål.

Vilka garantivillkor gäller för myPRO? ……………..

myPRO tvättmaskiner och torktumlare omfattas av en professionell garanti. Denna omfattar även användning i en professionell miljö, medan vanliga hushållsmaskiner endast har garanti som täcker normal användning i hushållsmiljö.

Ladda ned myPRO dokumentation

Manualer och produktdatablad

myPRO documentation

Online-hjälp

Kom i kontakt med en expert